ОП Инженеринг за сaниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност - ПРЕКРАТЕНА