ОП „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Айтос за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул.”Васил Априлов” бл.5, вх.1 и 2““