ОП "Изграждане на Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево" - публикувана на 30.10.2017 г.