Оп Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк ''Славеева река'', гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка- Рехабилитация на ул.“Паркова“ между от217,от224 и от216 и ул. „Георги Тихолов„