ОП „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Айтос за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул.”Васил Априлов” бл.5““