ОП „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции-02.02.2017 г. - ПРЕКРАТЕНА!!!
Решшение за прекратяване - 10.04.2017 г. Решение за прекратяване - 15.03.2017 г. ВАЖНО!!! Отговор на запитване 26 - 13.03.2017 г. Отговор на запитване 25 - 10.03.2017 г. Отговор на запитване 24 - 08.03.2017 г. Отговор на запитване 23 - 08.03.2017 г. Отговор на запитване 22 - 08.03.2017 г. Отговор на запитване 21 - 08.03.2017 г. Отговор на запитване 20 - 06.03.2017 г. Отговор на запитване 19 - 01.03.2017 г. Отговор на запитване 18 - 01.03.2017 г. Отговор на запитване 17 - 28.02.2017 г. Отговор на запитване 16 - 28.02.2017 г. Отговор на запитване 15 - 28.02.2017 г. Отговор на запитване 14 - 24.02.2017 г. Разяснение 13 - 24.02.2017 г. Отговор на запитване 12 - 24.02.2017 г. Отговор на запитване 11 - 20.02.2017 г. Отговор на запитване 10 - 20.02.2017 г. Отговор на запитване 9 - 20.02.2017 г. Решение за допълнение - публикувано на 20.02.2017 г. Становище от последващ контрол Отговор на запитване 8 - 16.02.2017 г. Отговор на запитване 7 - 16.02.2017 г. Отговор на запитване 6 - 16.02.2017 г. Отговор на запитване 5 - 16.02.2017 г. Отговор на запитване 4 - 13.02.2017 г. Отговор на запитване 3 - 13.02.2017 г. Отговор на запитване 2 - 13.02.2017 г. Отговор на запитване 1 - 13.02.2017 г. Проект на договор позиция 2 Проект на договор позиция 1 Методика за оценка Образци 2 Образци 1 ЕЕДОП Техническа спецификация 2 Техническа спецификация 1.5 Техническа спецификация 1.4 Техническа спецификация 1.3 Техническа спецификация 1.2 Техническа спецификация 1.1 Документация Обявление Решение за откриване на процедура - 02.02.2017 г. Становище от предварителен контрол