ОП "Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ по две обособени позиции" - Публикувана на 12.12.2016 г.
Обявление за възложена поръчка - публикувано на 31.01.2018 г. Договор СН ПСОВ П 2 - публикуван на 31.01.2018 г. Договор СН ПСОВ П 1 - публикуван на 31.01.2018 г. Решение класиране - публикувано на 20.06.2017 г. Доклад - публикуван на 20.06.2017 г. Протокол 5 - публикуван на 20.06.2017 г. Протокол 4 - публикуван на 20.06.2017 г. Протокол 3 - публикуван на 20.06.2017 г. Съобщение отваряне цени - публикувано на 05.06.2017 г. Протокол 2 - публикуван на 29.05.2017 г. Протокол 1 - публикуван на 06.04.2017 г. Отговор на запитване 3 - публикуван на 06.02.2017 г. Решение за изменение - 16.01.2017 г. Отговор на запитване 2 - публикуван на 12.01.2017 г. Отговор на запитване 1 - публикуван на 19.12.2016 г. Техническа спецификация - публикувана на 12.12.2016 г. Проект на договор - публикуван на 12.12.2016 г. Образци 2 - публикувани на 12.12.2016 г. Образци 1 - публикувани на 12.12.2016 г. ЕЕДОП - публикуван на 12.12.2016 г. Документация - публикувана на 12.12.2016 г. Обявление - публикувано на 12.12.2016 г. Решение за откриване - публикувано на 12.12.2016 г.