ОП за обследване за саниране на сграда на ул.Васил Априлов №5