Оп „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и тестени изделия”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Пресни плодове и зеленчуци”; Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени зеленчуци”; Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”-07.11.2016 г.
Информация за изпълнен договор П5 - публикувана на 20.02.2018 г. Информация за изпълнен договор П4 - публикувана на 20.02.2018 г. Информация за изпълнен договор П3 - публикувана на 20.02.2018 г. Информация за изпълнен договор П2 - публикувана на 20.02.2018 г. Информация за изпълнен договор П1 - публикувана на 20.02.2018 г. Информация за възложена поръчка - 06.02.2017 г. Договор позиция 1 - 06.02.2017 г. Договор позиция 3 - 01.02.2017 г. Договор позиция 5 - Публикувано на 20.01.2017 г. Договор по позиция 4 - Публикувано на 16.01.2017 г. Договор по позиция 2 - Публикувано на 16.01.2017 г. Решение класиране - Публикувано на 21.12.2016 г. Протокол 3 - Публикувано на 21.12.2016 г. Протокол 2 - Публикувано на 20.12.2016 г. Съобщение - отваряне цени - Публикувано на 14.12.2016 г. Протокол 1 - Публикувано на 14.12.2016 г. указания към участниците решение Приложение към Позиция № 5 Приложение към Позиция № 4 Приложение към Позиция № 3 Приложение към Позиция № 2 Приложение към Позиция № 1 обяление образци