ОП "Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос, по обособени позиции" - 23.12.2019 г.
Обявление за приключен договор Позиция 5 - публикувано на 19.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 4 - публикувано на 19.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 3 - публикувано на 19.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 2 - публикувано на 19.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 12 - публикувано на 18.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 11 - публикувано на 18.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 10 - публикувано на 18.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 8 - публикувано на 18.07.2022 г. Обявление за приключен договор Позиция 6 - публикувано на 18.07.2022 г. Обявление за приключване на договор - публикувано на 31.05.2022 г. Договор по позиция № 12 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 11 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 10 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 8 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 6 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 5 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 4 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 3 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 2 - публикуван на 04.06.2020 г. Договор по позиция № 1 - публикуван на 04.06.2020 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 04.06.2020 г. Решение за прекратяване - публикувано на 17.03.2020 г. Решение за класиране - публикувано на 16.03.2020 г. Доклад - публикуван на 16.03.2020 г. Протокол 3 - публикуван на 16.03.2020 г. Протокол 2 - публикуван на 16.03.2020 г. Съобщение отваряне на цени - публикувано на 02.03.2020 г. Протокол 1 - публикуван на 20.02.2020 г. Решение за промяна - публикувано на 10.01.2020 г. ВАЖНО съобщение за удължаване на срокове - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 12 - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 11 - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 10 - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 9 - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 8 - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 7 - публикувано на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 6 - публикувано на 09.01.2020 г. Образци на документи- публикувани на 09.01.2020 г. espd-request - публикуван на 09.01.2020 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 09.01.2020 г. Приложение към Позиция № 12 Приложение към Позиция № 11 Приложение към Позиция № 10 Приложение към Позиция № 9 Приложение към Позиция № 8 Приложение към Позиция № 7 Приложение към Позиция № 6 Приложение към Позиция № 5 Приложение към Позиция № 4 Приложение към Позиция № 3 Приложение към Позиция № 2 Приложение към Позиция № 1 Графици доставки декларация по чл. 66_ЗМИП декларация по чл. 59_ЗМИП декларация по чл. 42_ЗМИП Образци на документи Проект на договор Указания към участниците 12 позиции Обявление Решение за откриване