ОП С ПРЕДМЕТ: "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „КОВЗС” ПРИ ОБЩИНА АЙТОС" - - публикуванa на 05.03.2019 г.