ОП "Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“" - Публикувана на 12.12.2016 г.