ОП „Реконструкция, обновяване и разширяване на зоопарк гр.Айтос – изготвяне на идеен и работен проект “