ОП "Ремонт на общинска пътна мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 – 2019 година" - публикувана на 03.05.2017 г.
Обявление за изпълнен договор - публикувано на 26.11.2020 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 29.05.2018 г. Договор - публикуван на 29.05.2018 г. Решение - публикувано на 21.03.2018 г. Доклад - публикуван на 21.03.2018 г. Протокол 5 - публикуван на 21.03.2018 г. Протокол 4 - публикуван на 06.03.2018 г. Решение - публикувано на 15.11.2017 г. Доклад - публикуван на 15.11.2017 г. Протокол 3 - публикуван на 15.11.2017 г. Протокол 2 - публикуван на 15.11.2017 г. Съобщение - публикувано на 15.11.2017 г. Решение - публикувано на 09.11.2017 г. Доклад - публикуван на 09.11.2017 г. Протокол 3 - публикуван на 09.11.2017 г. Протокол 2 - публикуван на 09.11.2017 г. Съобщение за отваряне на цени - публикувано 30.10.2017 г. Протокол 1 - публикуван на 04.09.2017 г. Решение за изменение - публикувано на 17.08.2017 г. Информация при производство по обжалване - публикувана на 02.06.2017 г. Отговор на запитване 3 - публикуван на 26.05.2017 г. Отговор на запитване 2 - публикуван на 22.05.2017 г. Приложение 7.1. Ценова листа Отговор на запитване 1 - публикуван на 22.05.2017 г. Коригиран проект на договор -19.05.2017 г. Решение за изменение -19.05.2017 г. Приложение 7.1. Ценова листа Раздел 4 Ред за провеждане Раздел 3 Договор - проект Раздел 2 Образци на документи и указания за попълването им Раздел 1 Техническа спецификация пътища Титул и съдържание Обявление Решение за откриване