ОП "Ремонт на уличната, пешеходната и алейна мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 – 2019 година " - публикувана на 02.05.2017 г.
Обявление за изпълнен договор - публикувано на 26.11.2020 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 22.01.2018 г. Договор улици 2017-2019 - публикуван на 22.01.2018 г. Решение - публикувано на 09.11.2017 г. Доклад - публикуван на 09.11.2017 г. Протокол 3 - публикуван на 09.11.2017 г. Протокол 2 - публикуван на 09.11.2017 г. Съобщение за отваряне на цени - публикувано 30.10.2017 г. Протокол 1 - публикуван на 04.09.2017 г. Решение за изменение - публикувано на 16.08.2017 г. Информация при производство по обжалване - публикувано на 31.05.2017 г. Отговор на запитване 5 - публикуван на 22.05.2017 г. Отговор на запитване 4 - публикуван на 22.05.2017 г. Отговор на запитване 3 - публикуван на 22.05.2017 г. Отговор на запитване 2 - публикуван на 22.05.2017 г. Приложение 7.1. Ценова листа Отговор на запитване 1- публикуван на 22.05.2017 г. Коригиран проект на договор -19.05.2017 г. Решение за изменение - 19.05.2017 г. Ценова листа 7.1 Раздел 4 Ред за провеждане Раздел 3 Проект на договор Раздел 2 Образци на документи и указания за попълването им Раздел 1 Техническа спецификация Титул и съдържание Обявление Решение за откриване