ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В С. ПЕЩЕРСКО, ОБЩИНА АЙТОС - публикувана на 09.08.2017 г.