ОП „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Христо Ботев” /СОУ „Христо Ботев” База 1 и СОУ „Христо Ботев” База 2/, находящи се в град Айтос, финансирани от Националния доверителен екофонд“