ОП „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2019 год.” - публикувана на 16.11.2018 г.