ОТ 1 ФЕВРУАРИ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДО 14 ГОДИНИ ЩЕ ПЪТУВАТ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ С 50% НАМАЛЕНИЕ
ОТ 1 ФЕВРУАРИ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДО 14 ГОДИНИ ЩЕ ПЪТУВАТ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ С 50% НАМАЛЕНИЕ
С ПОЛОВИН БИЛЕТ ДОСЕГА ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИТЕ ЛИНИИ ПЪТУВАХА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ

От 1 февруари 2024 г. влизат в сила промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Какво трябва да знаят гражданите за промените от 1 февруари?

Разговаряме с Койчо Пенчев - управител на "Айтос Автотранспорт" ЕООД.

 

- Г-н Пенчев, какви са промените в Наредбата, които касаят повереното Ви дружество като превозвач, и, разбира се, пътуващите граждани?

- Накратко наричаме тази Наредба - за безплатни и по намалени цени пътувания. Тя определя правоимащите, които имат право да пътуват безплатно и с намалени цени с градския и извънградския транспорт. С тази Наредба държавата определя точния размер на компенсациите, които получават превозвачите и процента отстъпки за пътуващите.

От 1 февруари 2023 г., с ПМС беше променен процентът на отстъпки за правоимащите и съответно - компенсациите за превозвачите. Сега, от 1 февруари 2024 г влизат в сила новите изменения по Наредбата. Има нови, задължителни условия и те са съществени. Първото е, че стойността на ученическата карта трябва да бъде 50% от стойността на редовната карта. Същото важи и за пенсионерите. Въвежда се и една нова категория, която досега не съществуваше - за лица с увреждания, с ТЕЛК над 70.99%. Те ще могат да закупуват карта за пътуване на 25% по-ниска цена от редовната. Децата до 7 години, както и досега, ще пътуват безплатно с междуселищния транспорт. Преди, децата от 7 до 10 години пътуваха с половин билет, т.е. на цена с 50% по-ниска от редовната.

Сега, според новото изменение в Наредбата - това важи за деца от 7 до 14 години, т.е. увеличава се възрастта на децата, които пътуват с половин билет.

- Много родители питат, вярно ли е, че децата до 14 години ще пътуват безплатно?

- Децата до 14 години пътуват безплатно с градския транспорт, но не и по междуселищния. Билетът за децата от 7 до 14 години в междуселищния транспорт е на цена 50% от цената на редовния билет. Тук трябва да кажа още, че по Наредбата, ветераните от войните /в Айтос, за съжаление вече няма такива/ военнопострадали и военноинвалиди продължават да пътуват по стария режим, като им се издават безплатни годишни карти. И занапред те ще пътуват както и до сега.

- Какво трябва да направят всички тези категории пътници, за да ползват предвидените в Наредбата намаления?

- Всички тези хора трябват да доказват правото си на пътуване с намаление като предоставят съответен документ - акт за раждане, ученически бележник, ТЕЛК решение, решение за пенсия, лична карта. Пенсионерите трябва да са придобили право на пенсия за възраст и стаж, съгласно КТ. За студентите редовно обучение - студентска книжка или уверение от висшето учебно заведение. За студентите в задочна форма на обучение, в Наредбата не са предвидени намаления.

- С измененията в Наредбата, предвиждат ли други отстъпки?

- Има редица други отстъпки, но те не касаят дейността на "Айтос Автотранспорт" ЕООД поне към момента.

- Какви действия следва да предприеме транспортната фирма, за да спази новите изисквания?

- Нашите касиери и водачи на автобуси ще бъдат подробно инструктирани. Ще има още едно неудобство за гражданите, свързано с новите изисквания. От 28 януари вечерта спираме продажбата на всякакви карти, които са с намаление по старата Наредба, за да се осигури технологично време за промени в софтуера,съобразени с измененията. На практика, на 29, 30 и 31 януари т.г. няма да бъдем в състояние да издаваме карти, тъй като трябва да бъдат извършени промените в програмата. Този срок ни трябва за пълното обновяване на програмата, според новите изисквания в Наредбата.

- Има ли промени и проблеми що се отнася до автобусните превози до населените места на общината?

- Имахме известни трудности преди няколко месеца, главно поради недостига на пазара на труда от водачи на автобуси. Но към момента пътуваме по всички линии нормално. Разбира се, в процеса на експлоатация възникват, макар и рядко, и технически проблеми. Извиняваме се, ако сме създали неудобства на пътуващите. В момента ни липсва един водач на автобус, но мисля, че ще решим проблема до дни.

- През това лято ще станат 12 години, откакто управлявате транспортната фирма. Още в началото започнахте подмяната на автомобилния парк. Време ли е за нова подмяна?

- До този момент, за 12 години, "Айтос автотранспорт" ЕООД е инвестирало почти 1 000 000 лв. в нови транспортни средства. Това е резултат от нашата дейност, организация и ,не на последно място, от труда на всички служители в дружеството. Истината е, че от ден на ден става все по-трудно. Фонд работна заплата с осигуровките през 2012 г. за фирмата беше около 14 хил. лв на месец. За м. януари 2024 г. е 72 хил.лв. В заплати са инвестирани почти 1 млн. лв. за тези години. От 1 януари е в сила новата минимална заплата. В изпълнение на това, от 1 януари т.г. са увеличени заплатите на всички работещи в дружеството, което само за 2024 г., води до 95 хил.лв допълнителен разход.

- Не казахте нищо за горивото?

- Цената на горивото варира постоянно, но не е 1.60 лв./л., както през 2012-2013 г., а е 2.60 лв/л. Беше и 3.60 лв/л. А горивото е общо-взето 30-35% от себестойността на превозите. Всичко останало са заплати, осигуровки, данъци, застраховки, винетки, такси, гуми, резервни части, масла. Консумативите за обслужване на автобусите са се увеличили поне два пъти за последните години. Например, една гума, която сме купували за 290 лв, в момента струва 600 лв.

- При тези разходи, какви са финансовите резултати на дружеството?

- От 2013 г. до днес, само в една от годините на COVID-19, фирмата е била на загуба. Тази година /2023 г./ печалбата ще бъде даже по-голяма от тази през 2022 г. Проблемът е, че от година на година разходите растат и става все по-трудно. Вече споменах за недостига на квалифицирани водачи, увеличението на минималните заплати, нелоялната конкуренция, цените на части, горива, масла, тол такси и т.н..

- Хората се интересуват за електробусите, които Общината ще закупи с финансиране по проект?

- Надявам се, че към края на годината ще са тук. Това ще позволи да се изпълнява  градска линия / ако не и по-рано с друг автобус/. За експлоатация на електробусите, водачите ни ще преминат обучение. По проекта ще бъдат изградени и две зарядни станции във фирмата.

НП

 

 

Снимки