Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2020 г.