Отчет за 2023г. по изпълнение на "Програма за управление на отпадъците на територията на община Айтос"