Отчет за 2023 г. по изпълнението на "Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021-2028"