Отчет по изпълнението на "Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигани на установените норми за вредни вещества ма територията на Община Айтос за периода 2016-2020 г." за 2019 г.