Отчет по изпълнението на "Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015-2020г." за 2018 г.