Отчет по изпълнението на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на територията на Община Айтос" за 2019 г.