Отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците 2015 -2020г. на територията на Община Айтос“ - 2020 г.