Отдел Правно нормативно обслужване и обществени поръчки