Откриване на търг лекарски кабинет с.Чукарка-25.08.2014г.