Откриване на търг стоматологичен кабинет с.Караново-25.08.2014г.