Панелни блокове с минимум 36 апартамента могат да грейнат като нови с пари по национална програма

Община Айтос активно ще съдейства и подпомага Сдруженията на собствениците да санират жилищата си с пари по националната програма. Вижте повече в специалната брошура, в която са описани подробности за цялата процедура

Снимки