ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2 АПРИЛ 2023 Г.
Заповед за закриване на избирателна секция в МБАЛ Айтос Съобщение за получаване на изборните материали Обучение СИК Заповед за определяне местата за агитационни материали Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци Важни срокове Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК) Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК) Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирател Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК) Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК) Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК) Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) Обхват на избирателните секции Покана за консултации СИК - публикувана на 20.02.2023г. Заповед за образуване на избирателните секции