14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос

 На 18 септември, в 17 часа приключи регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват на местните избори в община Айтос. От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.

По данни на Общинска избирателна комисия - Айтос /ОИК/, 14 са регистрираните политически партии, национални коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

10 са регистринаните партии за участие в изборите за кмет на кметство, кмет на Община и общински съветници - ПП„Възраждане“ , ПП  „ГЕРБ“, Партия „Българска Социалдемокрация Евролевица“, ПП „Движение за права и свободи - ДПС", ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ- НДПС“, ПП„Средна Европейска класа“, Българска социалдемократическа партия.

ЗА  УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ  ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Е РЕГИСТИРАНА Партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

РЕГИСТРИРАНИ СА ТРИ КОАЛИЦИИ ЗА  УЧАСТИЕ В  ИЗБОРИТЕ   ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО, КМЕТ НА ОБЩИНА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, Коалиция „Продължаваме Промяната- Демократична България“, Коалиция ЛЕВИЦАТА . ЕДИН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ Е РЕГИСТРИРАН ЗА ИЗДИГАНЕ КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС КЪМ 18.09. 2023 Г.

По данни на ОИК-Айтос, общият  брой на  избирателите  за  община Айтос е 25 080. Броят на образуваните Секционни избирателни комисии  /СИК/  е 50. От тях, 27 - основни секционни комисии по 9 члена, 23 основни секционни комисии с по 7 члена.

Крайният  срок  за  представяне  предложенията  на  кметовете  за съставите на СИК 27.09.2023 Крайният  срок  за  назначаване  на СИК от  ОИК  е  30.09.2023г.  Срокът  за  обявяване  на  част І-ва  от избрателните списъци  - 40 дни преди  изборния  ден – 16.09.2019 г, част  ІІ-ра -  25 дни преди  изборния  ден – 18.09.2023 г

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - срокът е не по-късно от 21.10.2023 г., със  заявление до  кмета  на община/кметство.

Избиратели  с постоянен  и  настоящ  адрес  в  различни  населени  места подават  искане  за  вписване  в  избирателните  списъци,  не  по-късно от  14 дни  преди  изборния  ден  - 14.10.2023 г.

Общият брой на членовете на СИК е 404, в т. ч. общо по 50 председатели, зам. председатели и секретари.

Местата за всички членове на СИК /без ПСИК/, съгласно Решение № 2378-МИ/ 12.09.2023 на ЦИК, за 50-те СИК в община Айтос е както следваа:  Коалиция ГЕРБ-СДС - 100, Коалиция ПП-ДБ - 90, Партия "Възраждане" - 57, ДПС - 57, Коалиция БСП за България - 50, Партия ИТН - 50. 

Местата в ръководствата на СИК /без ПСИК/ в община Айтос са разпределени както следва: Коалиция ГЕРБ - СДС - 43, Коалиция ПП-ДБ - 39, Партия Възраждане - 23, ДПС - 23, Коалиция БСП за България - 15, Партия ИТН - 7.

Броят на мандатите за общински съветници в Община Айтос е 29. Освен за гр. Айтос изборите за  кметове на кметства се провеждат в селата Карагеоргиево, Тополица, Черноград, Чукарка, Поляново, Пирне, Караново, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Черна могила, Зетьово, Раклиново, Съдиево, и Дрянковец

В с. Лясково не се провеждат избори за кмет на кметство (тъй като са с население под 100 жители, съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България).

ОИК Айтос публикува решенията си в интернет на адрес: https://oik0201.cik.bg/mi2023/decisions

Снимки