ПЪРВА КОПКА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ПЪРВА КОПКА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ НА ГРАД АЙТОС

23 МАРТ 2023 Г., 11.00 ЧАСА, УЛ. "ЧУДНИ СКАЛИ" 

На 23 март 2023 г., от 11.00 ч. в град Айтос, на ул. ."Чудни скали", ще се състои церемония за първа копка по общински проект „Изграждане и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“.

Проектът на Община Айтос за благоустрояване на т.н. Емировски квартал на град Айтос беше одобрен от Министерски съвет на Република България с Решение №711 от 30 септември 2022 г. На 25 октомври 2022 г. беше подписано Споразумение за финансиране на проекта от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Кмета на Община Айтос. Финансирането се осъществява в рамките на бюджета на МРРБ. Стойността на проекта е 3 166 000 лв с ДДС.

С реализацията на проектното предложение Община Айтос цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка в един от кварталите на града, осигуряване на условия за безопастност, изграждане на паркоместа, благоустрояване и осигуряване на достъпна среда, включително, подобряване на достъпа за хора с увреждания.

Обхватът на инвестиционното намерение включва улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“ и прилежащите им блокови пространства. Обект на проекта са уличните и тротоарните настилки, паркингите към жилищните блоковете и уличното осветление.

                                                                                              

 

Снимки