Първа копка по проекта за благоустрояване на Емировския квартал