"ПЪРВА КОПКА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВА ПЪТНИ НАДЛЕЗА КРАЙ АЙТОС
Ж.П. ПРЕЛЕЗИТЕ ОТИВАТ В ИСТОРИЯТА
На Архангеловден, на ж.п. прелеза край село Малка поляна беше направена символична първа копка по проект "Проектиране и изграждане на два нови пътни надлеза в участъка Черноград-Българово". Стойността на проекта е
6 303 659, 75 лв. Източниците на финансиране - Кохезионен фонд - 4 465 092,32 лв., национално съфинансиране - 787 957,47 лв. и други източници - 1 050 609,96 лв.
Двата обекта са част от големия проект на ДП Национална компания ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив- Бургас Фаза 2" на обща стойност 810 018 562,65 лв.
"85% от финансирането е със средства от Европейския съюз. Проектът стартира на 08.06. 2020 г. и ще приключи на 17.03.2023 г. Ще бъдат изградени общо 28 пътни надзлеза, един пътен подлез и една пешеходна пасарелка", обяви на церемонията Иван Бакалски, представител на ДП Национална компания ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ръководител на екипа за управление на проекта. На ритуалната първа копка присъстваха кметът на Община Айтос Васил Едрев, кметът на с. Малка поляна Адем Аптула, Иван Сталев представител на фирмата изпълнител по договора и Красимир Димитров, представител на надзора.
"Целта е висока степен на безопасност при движение на влаковете. Ще постигнем по-висока скорост, по-високо ниво на безопасност и намаляване на пътните инциденти," заяви още Иван Бакалски. Той благодари на изпълнителите, на консултантите и надзора. Отправи благодарности към кмета Васил Едрев и кмета на Малка поляна, които "оказват и ще продължават да оказват съдействие за изграждането на съоръженията в срок, както и за въвеждането им в експлоатация при едно много добро качество".
Като ръководител на екипа, Иван Бакалски връчи на представителя на фирмата изпълнител разрешение за строителството, и даде символичен старт на проекта като разби бутилка шампанско в земекопната машина.
Отец Василий от храм "Св. Троица" - Бургас отслужи молебен за здраве на строителите и за "да върви изграждането на двата надлеза с Божията воля". О. Василий поръси със светена вода три камъка и ги предаде на фирмата изпълнител да ги положи в основите на градежа.
Крайна цел на проекта е модернизация на железопътната инфраструктура съгласно стандартите на ЕС и удовлетворяване на нуждите на потребителите от ефектен и безопасен транспорт.
Финансирането е по приоритетна ос 1.Развитие на железопътната инфраструктура по основната и разширената Трансевропейска транспортна мрежа на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 от ЕС, чрез средства от Кохезионен фонд и Националния бюджет"
Снимки