ПЕТ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ЧЕТИРИ ДАМИ В НОВИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Четири дами, от общо 29 общински съветници, ще има в новия местен парламент в Айтос - три от тях са от ПП ГЕРБ и една - от БСП. Няма дамско присъствие в съставите на останалите три политически сили, които получиха одобрението на избирателите за участие в Общински съвет - Айтос - Движение за права и свободи - ДПС, Местна коалиция „ВОЛЯ (Български демократичен център - БДЦ)" и НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Броят на нежното присъствие в заседателната зала се запазва - точно четири бяха общинските съветнички и през миналия мандат.

Също като през миналия мандат, политическите сили в заесдателната зала ще са пет. Общо 12 от 29 са общинските съветници, които са били част от колективния законодателен орган и през мандат 2015-2019 г., 17 от избраните не са били съветници през последните четири години. Простите сметки сочат, че новите лица са около 60% от общия брой на общинските съветници.

Петима са съветниците, които имат повече от два мандата в Съвета.  Първа политическа сила ще е ПП ГЕРБ с 13 мандата, следвана от ДПС - 7 мандата, БСП - 5, МК ВОЛЯ-БДЦ -  2 и НДПС - 2 мандата.

Кметът на Община Айтос Васил Едрев, 29-те общински съветници и кметовете на 11 Кметства ще положат клетва на първото за мандата тържествено заседание на Общински съвет - Айтос на 8 ноември , в петък, което се свиква със заповед на Областния управител на област Бургас Вълчо Чолаков.

Четирима са новите кметове на Кметства от общо 11 избрани на първи и втори тур на местните избори. Нови кметове ще имат селата Карагеоргиево - Метин Нихатов - ПП ГЕРБ,  Караново - Николай Радков Ненков - ПП ГЕРБ, Пещерско - . Хюсеин Салим Ахмед - ПП ГЕРБ и Чукарка - Севим Хюсеин Мустафа - ПП ГЕРБ.

За пореден мандат, за кметове на Кметства бяха избрани Юри Миляков от ПП ГЕРБ в с. Тополица, Ахмед Ахмед - независим в с. Мъглен, Юмер Иляз от ДПС в с. Черноград, Юсеин Юсеин от ДПС в с. Черна могила, Ферад Мюмюн от ДПС в с. Поляново, Манчо Паскалев от ПП ГЕРБ в с. Пирне и Адем Ереджеб от ДПС в с. Малка поляна.

В петте населени места в общината, в които избирателите са под 350, предстои да бъдат назначени кметски наместници - Съдиево, Дрянковец, Лясково, Зетьово и Раклиново.

НП

 

Снимки