В петък, на 5 юни, в 20.00 часа - всички на "Славееви нощи 2015"!

ОБЩИНА АЙТОС

Програма

на Фолклорните празници „Славееви нощи Айтос 2015"

 

5 юни 2015 г.

20.00 часа, парк "Славеева река"

 Тържествено откриване на празниците

Концерт на ИВАНА

 

6 юни 2015 г.

10.00 часа – Конкурсна програма

20.00 часа – Концерт на фолклорни състави от община Айтос

 

7 юни 2015 г.

10.00 часа – Конкурсна програма

20.00 часа – Концерт на Фолклорен ансамбъл

„Атанас Манчев" - град Бургас

Снимки