ПГСС „Златна нива“ - Айтос на 110 години

През тази учебна 2020/2021 година Професионалната гимназия по селско стопанство „Златна нива“ гр. Айтос прибавя към своя вековен живот още едно десетилетие. Години, през които с иновативната си политика в развитието на образованието, училището намира заслужено място сред сродните гимназии в страната ни, съобразявайки учебната си политика със съвременните изисквания, променящи се в образователен и духовен план.

            Още през първата година от това десетилетие, далновидно започнаха да се поставят основите на нови методи и подходи и да се надграждат стари при работа в интеркултурна среда - това, което ни предлага настоящето.

През 2012 г., в рамките на спечеления тогава проект „На европейски позиции с образование, култура традиции“ преподавателският състав премина двудневен курс на обучение в ДИПКУ Варна, за придобиване на интеркултурни компетентности. Обучението водиха преподаватели от Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“- партньорите ни по проекта.

През следващата 2013 г., отново във Варна, надграждайки своя опит, учителите проведоха втори курс „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ към Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

Новаторската политика на училището продължи и през следващата година. Пет години преди да се заговори за онлайн училище, преподавателите от професионалната гимназия завършиха двудневен квалификационен курс в Русенски Университет „Ангел Кънчев“. Там изучаваха иновативни методи за обучение - приложение на интерактивна дъска в гимназиален курс и работа в информационен облак. Още тогава училището въведе в своята учебна работа електронните дневници. По проект разработи Платформа за електронно обучение, която дава възможност на учениците да си служат с електронните  учебници, включени в общообразователното и професионалното им обучение, сканирани и приложени в платформата, както и изработени практически видео уроци по специалностите с участието на техните преподаватели. Изработени бяха и електронни тестове, които могат да се използват в оценяването на придобитите знания.

През 2014 г. екип от преподаватели участва в национален проект за изготвяне на Наръчник за изграждане на училищна система за управление на качеството в професионалните гимназии. С  изработения тогава Наръчник, училищното ръководство продължи да поддържа  изисквания  за качество, както на учебния процес, така и на резултатите от него – знанията, уменията и компетентностите на завършилите училището. Наложена беше училищна политика по качеството, която внедрява  и развива на всички нива в професионалната гимназия. Като образователна институция тя изпълнява главната си функция да произвежда и предлага на трудовия пазар основен продукт – обучени професионалисти по специалности в областта на селското стопанство, икономиката и туризма.

            ПГСС «Златна нива» гр. Айтос води политика, която е устойчиво ориентирана  към  реализиране на целите по качеството: създаване на подготвени, професионално квалифицирани млади хора, получили образование, съобразено с европейските стандарти, адекватно на изискванията и потребностите на сферите за реализацията им.  За училището тази политика означава: Работа върху създаване на адекватни условия за учебна дейност, теоретично и практическо обучение , включване в учебния процес на бизнеса от сферите на професионалния профил на училището, образователни технологии, системи за обратна връзка и контрол на постиженията на учениците; Професионално развитие на педагогическия състав и използване на потенциала му за усъвършенстване на образователния процес; Осъвременяване и обогатяване на материалната база, отговаряща на повишените изисквания към качеството на учебния процес; Проучване потребностите на пазара на труда и гъвкава политика  за  създаване условия за тяхното удовлетворяване.

През този 10 годишен отрязък от времето, училището продължи да участва в Националното състезание „Млад фермер“, където мери сили със сродни гимназии от цяла България. Състезателите никога не са се връщали без награди- индивидуални и отборни.. Те показват своите професионални знания и умения, като отборно са достигали III-то място в Пазарджик, Първомай, Свиленград, Пловдив, Карнобат, и най-престижното за гости – II-ро отборно място в гр. Попово  през 2015 година. Тези награди отвориха път на успешните ни състезатели - някои от тях станаха студенти в Аграрния университет в Пловдив, други - в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас.

През ноември 2017 г. възпитаници на училището участва в организираното тогава от Тракийски университет Стара Загора Първо Национално състезание „Аграрни науки и екология“ от което се завърнаха с престижните индивидуални III- ти места.

Не по - малко са успехите и в Националното състезание по „Цветарство и озеленяване“. Със своя отбор, училището мери сили с професионални гимназии, които имат такива специалности и всяка година печели индивидуални 1-ви награди, а през 2018 г. завоюва и отборното III-то място. През 2019 г. постигна същия успех, оставяйки след себе си доказано силиня отбор на ПГСАГ „ Кольо Фичето“ гр. Бургас.

С борбеност и упоритост в надпреварата, състезателите на ПГСС "Златна нива" демонстрираха стремежа си за усъвършенстване и образоване във висши училища. Така много от тях тръгнаха към Русе, Велико Търново, Бургас, Стара Загора.

            През 2014 г. ПГСС „Златна нива“ участва в международно състезание „Земята – позната и непозната“ – град Сандански, където в категория „Фотоколаж“ спечели 1-во място.

            За получаване на по-стойностно професионално образование училището продължава да провежда политика на съчетаване на теоретичните с практическите уроци. През този период учениците създадоха овощни насаждения от сливи, бадеми и градина с растения, даряващи здраве. Традиционно, полагат и изключителни грижи за учебното лозе.

Възпитаниците на учлището посещават научно - изследователски институти към Министерството на земеделието, храните и горите, както и фирми в страната, произвеждащи земеделски продукти и фирми работещи в сферата на туризма и икономиката.

През ноември 2019 г. професионалната гимназия участва със своите дванадесетокласници в две кампании, организирани от МЗХПГ в партньорство с МОН. В рамките на „Седмица на професионалните умения в България“, беше организирана среща в реални работни условия със собственици на фирми, развиващи бизнес в области отговарящи на професионалния профил на училището. По същото време се проведе и „Кампания супер фермер“, в която ученици, на прага на своя избор на професионално развитие, участваха в Национален конкурс „Моето стопанство“. Те разработиха свои бизнес проекти, спечелиха и получиха големите награди.

През това десетилетие, за интегрираното теоретично и практическо обучение допринесоха и посещенията в Института по розата и етерично- маслените култури гр. Казанлък. Посетихме пещерите в село Иваново обл. Русе, където се отглеждат култивирани гъби. Проведоха се наблюдения и в частната ботаническа градина на доц. Серафим Серафимов в село Велика община Царево. Гостувахме на фирма „Сакарска билка“ град Стара Загора с цел наблюдаване на технологията на бране, сушене на различни видове билки и подготовката на билкови чайове за вътрешния пазар и експорт. С видим интерес, учениците се запознаха с производството на билкови разсади и подправки във фирма Булхербс ЕООД с. Лозенец обл. Ямбол. За пореден път, през 2016 г., гостуваха на Празника на розара в град Казанлък, за да се запознаят с бита и културата на производителите на розово масло. Имаха шанса да наблюдават цялата технология - от розобера до пълните съдове с благовонно масло.

През 2015 г. пък бяха гости на Празника на тиквата в гр. Севлиево, където успяха да видят голямото разнообразие във формата на плодовете на това растение. Запознаха се с начините на отглеждане на различните сортове и какви хранителни продукти могат да се приготвят от тях.

А за възпитанието в спортен дух и родолюбие, силно въздейства посещението на къщата – музей „Дан Колов“ в село Сенник общ. Севлиево.

Успоредно с провеждането на учебния процес, в училището продължи и работата за духовното и културно възпитание на учениците. През учебната 2012-2013г. по спечеления проект „Заедно у дома, заедно в Европа“ бяха изработени 6 фолклорни костюма - два коледарски, два турски и два ромски. Това отвори врати пред възможностите за интеркултурното възпитание на учениците и тяхното желание да изграждат модел на духовен живот. Така с клуб „ Шарена черга“, създаден по проекта през 2013г., училищего откри програмата на Събора на националната носия в село Жеравна. През същата година участва и в Националния етнофестивал „Кърджали - столица на толерантността“. Историческите си знания, учениците обогатиха с присъствието си през 2016 година на петото юбилейно издание на Събор- фестивал „Дни на предците- Плиска 2016“.

В рамките на проекта „На европейски позиции с образование, култура, традиции“ през 2011-2012 учебна година, училището проведе забележителни седем срещи с успели във своята област, представители от ромския и турския етнос. Тези срещи послужиха за пример и повод за размисъл, дали има препятствия при намерението им да учат, да се развиват и да намерят своето достойно място в живота. Красивата ни актова зала посрещна гости от всички сфери на живота - култура, образование, бизнес, професионална реализация, политика. Учениците се срещнаха с акушерката Женя Арсова, с дългогодишния учител Енвер Османов, с политика Ружди Хасан, със спортиста и треньор по борба Ружди Ахмед, със семейството на Севие Пехливан, в което всички са завършили Селско стопанския техникум, а сега развиващи успешен бизнес. Незабравими ще останат и срещите с Ангел Тичалиев и неговия оркестър „Карандила“- джуниър от Сливен, както и със скулптура Сейфетин Шекеров- Сефо от София.

Много примери за съвместно съжителство и толерантност откриха нашите възпитаници и чрез пътувания из страната. Най- впечатляващо беше беше посещението в град Каварна, където гостуваха на ромския квартал - модел за европейски стандарт на живот. Посещенията в сектор за интеграция на малцинствата, наричан "местно кметство", ромското училище и ромската детска градина, която е най-голямата в града, бяха положителен пример за това, как се живее и работи по европейски. Административни ръководители и музейни работници от града ни предоставиха възможността да се докоснем до миналото и настоящето на тази община, чрез посещението на културно - исторически и археологически обекти, на нос Калиакра, на местността „Яйлата”. Бяхме поканени и гостувахме и в кабинета на кмета на града.

Финалът на пътуването беше свързан с място, което чрез архитектурата си демонстрира съжителството на различни етнически култури - двореца и ботаническата градина в гр. Балчик. През 2012 година ПГСС “Златна нива” - град Айтос осъществи друга екскурзия - този път в посока Бургас. В областния център търсихме връзката с историята, бита и културата на нашия край с беседите „Етносите в историческия ход на България“ и „Етносите в България – богатство за бъдещето“. Първата спирка беше конната база на община Бургас. Имайки пред вид, че конете са неизменен спътник в живота на голяма част от ромското население, целта на това посещение беше среща и паралел между ежедневното и обикновеното с красивото и представителното. Посрещнахани и в историческия и етнографския музей. И тук участниците в проекта имаха възможността да се чуят беседи и направят изводи, какво носи толерантността и любовта към Родината.

Не по-малко поучително беше и гостуването в село Царев брод, област Шумен. Село, в което живеят мирно и заедно християни, мюсюлмани, католици, татари, гагаузи. Посетихме католическия манастир на сестри Бенедиктинки; Презентирането и чухме интересна беседа  в НЧ "Напредък 1925" на тема "с. Царев брод - малкото общество на народите", съпроводена с кратката фолклорна програма; Бяхме и в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - носител на Първа награда "Златната ябълка", присъдена от Националната мрежа за децата през 2011г, за принос към живота и благосъстоянието на българските деца. Това беше ярък пример за нашите възпитаници, как се живее, как се учи, как се обича България. Не по-малко спомени остави и гостуването ни в Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“. Атмосферата в студентската аудитория, в учебните кабинети и лаборатории, ентусиазира някои от учениците ни да кандидатстват и да станат студенти в този университет.

Имаме с какво да се гордеем и през 2020 г. През м. февруари, ученикът Емил Филипов донесе I- ва награда от Националния конкурс за рисунка „Трифон Зарезан“ гр. Сунгурларе. Два месеца по-късно, от участието си в Националния конкурс „Водата – извор на живот“ Емил спечели II-ра награда.

Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ продължава да живее в своя динамичен ритъм. Стреми се да се вписва в норми, отговарящи на съвременните изисквания за професионално образование. Училището е на старт за реализиране на спечелените през 2020 г. проекти по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул Е – „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ и по Национална програма за изграждане на училищна STEM среда - Изследователска лаборатория „ Иновативно приложно растениевъдство“

Училището живее пълноценен живот. И винаги напомня за себе си пред обществеността на Айтос и общината със своето участие във всички местни прояви и събития.

Живее с мисъл за бъдещето, здраво стъпило на своите професионално учебни и духовни традиции.

Защото то е едно в града ни. Вече 110 години.

Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" - град Айтос

Снимки