ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” /ОКСТЗСД/

ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” /ОКСТЗСД/

Председател              Атанас Маринов Маринов

Зам.председател       Рамадан Наазим Мустафа

Членове                     Ружди Хасан Ахмед

                                   Борис Димитров Димитров

                                   Дафина Георгиева Петкова-Георгиева

                                   Милен Димитров Минчев

                                   Дечо Димитров Коешинов