Плащания
м.07.2020 Община Айтос м.07.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ м.06.2020 Община Айтос м.06.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м.05.2020 м.05.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ м.05.2020 Община Айтос м.04.2020 Община Айтос м.04.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м.04.2020 Горива - КОВЗС м.03.2020 м.03.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ м.03.2020 Община Айтос Горива - КОВЗС м.03.2020 г. м.02.2020 Община Айтос Горива - КОВЗС м.02.2020 м.02.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ м.01.2020 Община Айтос Горива - КОВЗС м.012020 г. м.01.2020г._GORIVO_ОЦСЗУ м.12.2019 Община Айтос м.12.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м.12.2019 г. Горива - КОВЗС м.11.2019 г. м.11.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ м.11.2019 Община Айтос м.10.2019 Община Айтос Горива - КОВЗС м.10.2019 м.10.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ м.09.2019 Община Айтос м.08.2019 Община Айтос Горива - КОВЗС м. 09.2019 г. м.09.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ м.08.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м. 08.2019 г. м.07.2019 Община Айтос м.07.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м. 07.2019 г. м.06.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ м.06.2019 Община Айтос Горива - КОВЗС м. 06.2019 г. м.05.2019 Община Айтос м.05.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м. 05.2019 г. м.04.2019 Община Айтос м.04.2019г._GORIVO_ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м. 04.2019 г. м.03.2019 Община Айтос м.03.2019г.ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м. 03.2019 г. Горива - КОВЗС м. 02.2019 г. м.02.2019 Община Айтос м.02.2019г.ОЦСЗУ м.01.2019г.ОЦСЗУ м.01.2019 Община Айтос м.12.2018 Община Айтос м.12.2018г.ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м. 12.2018 г. Горива - КОВЗС м. 11.2018 г. м.11.2018г.ОЦСЗУ м.11.2018 Община Айтос Горива - КОВЗС м. 10.2018 г. м.10.2018г.ОЦСЗУ м.10.2018 Община Айтос Горива - КОВЗС 09.18 г. м.09.2018 Община Айтос м.09.2018г.ОЦСЗУ м.08.2018 Община Айтос м.08.2018г.ОЦСЗУ Горива - КОВЗС 08.18 Горива - КОВЗС 07.18 м.07.2018 Община Айтос м.07.2018г.ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м.06.2018г.ОЦСЗУ м.06.2018 Община Айтос Горива - КОВЗС м.05.2018 Община Айтос м.05.2018г.ОЦСЗУ м.04.2018 Община Айтос Горива - КОВЗС м.04.2018г.ОЦСЗУ Горива - КОВЗС м.03.2018г.ОЦСЗУ м.03.2018 Община Айтос м.02.2018 Община Айтос м.02.2018г.ОЦСЗУ Горива - КОВЗС Горива - КОВЗС м.01.2018 Община Айтос м.01.2018г.ОЦСЗУ КОВЗС м.12.2017 г. КОВЗС м11 м. 12.2017 Община Айтос м.12.2017г.ОЦСЗУ м.11.2017г.ОЦСЗУ м. 11.2017 Община Айтос КОВЗС м10 м.10.2017г.ОЦСЗУ м. 10.2017 Община Айтос м. 09.2017 Община Айтос Горива - КОВЗС м.08.2017 м. 08.2017 Община Айтос м.09.2017г.ОЦСЗУ м.08.2017г.ОЦСЗУ КОВЗС м07.2017 г. КОВЗС м06.2017 г. м.07.2017г.ОЦСЗУ м. 07.2017 Община Айтос м.06.2017 Община Айтос