С ПМС финансираха общински проект за село Карагеоргиево с 652 339 лв

На 4 септември т.г., с Постановление №250, Министерският съвет постанови трансфер по бюджета на Община Айтос за 2020 г. в размер на 652 339 лв, за корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западното дере в с. Карагеоргиево.

Финансирането е по проект на Община Айтос, подаден до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, свързан с необходимостта от спешна корекция на единия от двата участъка от дерето, който се намира в регулацията на с. Карагеоргиево.

При поройни дъждове през пролетта и лятото, дерето не може да отведе водите и те заливат квартала около него. Последствията са наводнени жилищни сгради, унищожена реколта в дворовете и напълно заличени улици.

С финансиране по проекта ще се извърши прочистване и продълбаване на дерето, ще бъдат изградени две пасарелки само за пешеходци с парапет от двете страни, водосток и пасарелка за МПС.

Тъй като дерето се намира в непосредствена близост до улица, предвидено е и изграждането на стоманена предпазна ограда. Дейностите по проектното предложение включват още прочистването на храстите и тревите, които усилват ефекта на преливане на водите.

НП

 

Снимки