По проект, обновяват Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - Айтос

По проект, обновяват  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - Айтос

 На 15.05.2024 г.  Кмета на община Айтос  подписа договор за съвместна дейност между „Фонд социална закрила“ към МТСП и Община Айтос с предмет по проект „Строително-монтажни/ремонтни работи на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“

Общата стойност на подписания договор по проекта  е в размер на  78 200.59 лв., от който 70 380.53 лева финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 7 820.06 лв. съфинансиране от Община Айтос.

С реализацията на проекта ще бъде извършен външен и вътрешен ремонт на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост.  По този начин ще се осигурят здравословни и качествени условия на живот на потребителите. Ще се повиши качеството на предоставяната услуга.

Снимки