ПОДПИСАХА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА "АРДА" И "ХРИСТО КЪРДЖИЛОВ"

Решението на ДФ "Земеделие" за финансиране на проекта, Общината чака от 2021 г.

Финансирането най-сетне е осигурено и след като бъдат спазени законовите процедури, двете улици "Арда" и "Христо Кърджилов" в Айтос, ще бъдат основно ремонтирани през 2023 г., съобщи за местните медии кметът Васил Едрев.

Ще припомним, че общинският проект „Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос" е подаден за финансиране по мярка 7.2  по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектът е подаден в МИГ- Айтос за одобрение от комисията за подбор на проектни предложения на 29.06.2021 г. На 16.08.2021 г. Комисията уведомява ДФ "Земеделие", че е приключила процедурата за оценка на проектното предложение на Община Айтос - с одобрение за финансиране.

Според процедурата, от м. август 2021 г. Общината и МИГ-Айтос чакат решението на Държавен фонд  "Земеделие" за подписване на тристранния договор за финансиране на проекта. Най-сетне, на 11 януари 2023 г., подписите под договора за финансиране, на стойност 408 883 лв. с ДДС са вече факт. "Общинската администрация веднага ще се заеме с подготовката на обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности на двете улици, които са в изключително лошо състояние", коментира още градоначалникът.

 

Снимки