ПОКАНА за информационна среща по проект

П О К А Н А

за информационна среща по проект

" Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас"

   Община Айтос кани всички заинтересовани лица и институции на информационна среща по ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПЪДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС"
Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."
Бюджет: 43 059 191,94 лв.

Бенефициент: Община Бургас в партньорство с общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе и "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас".

    Информационната среща ще се проведе на 27.10.2015 г. /вторник/, от 11.00 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.

    Ще бъде представен промоционален филм по проекта.

 

Снимки