Покана за обществената поръчка с предмет: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски“ – гр. Айтос, общ. Айтос, област Бургас. - публикувана на 13.05.2019 г.