Покана за пазарни консултации за обект : „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос” /Улици с. Поляново и с. Малка поляна/" - публикувана на 23.07.2019 г.