Покана за пазарни консултации по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“ - 17.09.2016 г.