Покана за пазарни консултации по проект "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Айтос“ - 19.09.2016 г.