Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Айтос за 2023г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Айтос, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса , НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023г.

Материалите, представящи основните бюджетни показатели са публикувани на официалния сайт на община Айтос.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.08.2023г. от 14:00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Айтос, ул. ”Цар Освободител” №3.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, да се депозират в център за обслужване на гражданите в общината, както и на електронната поща на общината – [email protected]

 

 

Васил Едрев

Кмет на Община Айтос

Снимки