Покана за публично обсъждане /публични дискусии/

            Уважаеми съграждани,

            В съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на социалните услуги  чл.42, ал.3, т.2 във връзка с публикуваните на сайта на община Айтос Анализ на потребностите от социални услуги  и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            Кмета на Община Айтос, отправя покана за публично обсъждане /публични дискусии/   на Предложението на община Айтос за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            Публичното обсъждане /дискусии/  ще се проведе на 07.03.2023 г.  от  11.00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Айтос, ул. Цар Освободител“ № 3.

 

Васил Едрев

Кмет на Община Айтос